Hoe
duurzaam
is Woerden?

Welke ondernemer heeft het duurzaamste bedrijf in Woerden?

Over de Duurzaamheidsprijs

Veel Woerdense ondernemingen zijn actief aan de slag met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, vragen van hun leveranciers om duurzaam te werken of investeren in het terugnemen of recyclen van hun producten. Of zij dat doen vanwege welbegrepen eigenbelang of uit een gevoel van verantwoordelijkheid voor de maatschappij, dat is niet zo van belang. Vaak genoeg gaat dat ook samen. Wat wel van belang is, is dat zij dat vaak ongemerkt doen, zonder dat Woerdense inwoners of andere bedrijven daar weet van hebben. En dat is jammer, want deze bedrijven kunnen een voorbeeld zijn voor anderen en kunnen laten zien aan inwoners dat het bedrijfsleven ook echt haar steentje bijdraagt aan een duurzame wereld. En zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. D66 Woerden heeft daarom in 2014 het initiatief genomen voor een tweejaarlijkse Duurzaamheidsprijs, speciaal voor bedrijven (en andere organisaties) die zich inspannen voor een beter leefklimaat.

Wie komt in aanmerking voor de Duurzaamheidsprijs?

Om in aanmerking te komen voor de Duurzaamheidsprijs 2019 moet je als organisatie of bedrijf gevestigd zijn in de gemeente Woerden en laten zien flink meters te willen maken op het gebied van duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparing, afvalscheiding en materiaalgebruik, maar ook bijvoorbeeld aan initiatieven op het gebied van de complete keten van ontwikkeling, productie, gebruik en hergebruik of recyclage (cradle-to-cradle). Kortom: je laat dat zien dat je ‘groen werken’ serieus neemt – en daarom is de prijs ook een groen hart. Overigens ligt daar ook het verschil met het Woerdens Compliment, de prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die zich meer richt op bedrijven die zich extra inzetten op sociaal gebied naast hun primaire werk. Die prijs is eveneens een initiatief van D66.

Wat als je al eens hebt gewonnen? Dan kun je nog steeds de prijs winnen. Wel is het dan van belang dat je laat zien dat je de plannen die je had ook echt hebt gerealiseerd, dat je wat extra’s hebt gedaan en dat je weer verdergaande ambities hebt.

Stemmen

Wel bedrijf is volgens u heeft meest duurzaam?

Breng uw stem uit!

U kunt stemmen op de volgende bedrijven:

(de genomineerde bedrijven staan op alfabetische volgorde en de samenvattingen zijn gemaakt door D66 op basis van de inzendingen.)

Autoschadebedrijf Ad de Goey heeft in 2017-2018 het gehele bedrijfspand verduurzaamd. Verwarming geschied door warmtepompen, gevoed door PV-panelen. Er is zoveel als mogelijk circulair gebouwd, dus heel veel materialen hergebruikt: van draagbalken, deuren, kozijnen tot een nieuwe vloer van gerecycled PVC afkomstig van oude elektriciteitskabels. Het hele dak ligt vol met PV (zonne-) panelen met een capaciteit van 70-80 megawatt; 90-100% van de eigen behoefte. Alle verlichting is vervangen door LED.

De Goey autoschadebedrijf heeft ook de werkprocessen kritisch bekeken. Van het regenereren van vloeistoffen en het scheiden van alle afvalstromen tot terugkerende programma’s “good housekeeping” voor minimaal materiaalverbruik. De modernste lakproducten van AKZO-Nobel zijn mede bij De Goey gepilot. Zo drogen zij meer dan 90 % van de grondverf door middel van UV-licht. Dit systeem is 75% energiezuiniger dan traditioneel drogen middels gasverwarming of infrarood. Middels propellers in de spuitcabine drukken we de warme luchtstromen tegen het object, waarmee we 15-25% energiezuiniger kunnen werken in de spuitcabine.

Onze 19 (leen-) auto’s voldoen allemaal aan het A of B label. Binnen ons wagenpark hebben we ook 1 volledig elektrische en 3 hybride auto’s rijden. We stimuleren het gebruik van de fiets. Voor onze klanten staan er 3 leenfietsen klaar en voor onze medewerkers denken we graag mee o.b.v. een fietsenplan.

Bij Boerderij de Boerinn is duurzaamheid een belangrijke pijler in de nieuwe bedrijfsvoering. Binnenkort zal daarvoor het Green Key Goud certificaat worden overhandigd. Concrete maatregelen die het bedrijf neemt zijn onder meer het tegengaan van voedselverspilling door samenwerking met de app Too Good To Go. In de omgeving van Woerden is Boerderij de Boerinn het eerste bedrijf dat is aangesloten bij de app. Overgebleven voedsel van de buffetten wordt niet langer weggegooid, maar kan voor een kleine vergoeding worden opgehaald. Kleine prijs, grote impact. Boerderij de Boerinn zamelt afval gescheiden in: papier/karton, glas, KGA en restafval, elektronica, interieur, plastic, Swill (voedselresten) en koffiedrab. Van de Swill wordt biogas, compost en biodiesel gemaakt.

Boerderij de Boerinn koopt 100% groene stroom in en wekt eigen stroom op door middel van 77 zonnepanelen op de daken. Ook gaat het bedrijf zuinig om met water en elektriciteit. Zo zijn er op de kranen dispensers geplaatst, wordt er alleen nog maar LED verlichting ingekocht en worden er extra bewegingssensoren geplaatst om onnodig branden van lichten te voorkomen. De toiletten bevatten dubbel spoelknoppen voor een grote of kleine spoelbeurt. Boerderij de Boerinn koopt zoveel mogelijk lokaal in en kiest waar mogelijk voor biologisch, fair-trade en FSC producten. Daarnaast koopt het geen plastic wegwerpproducten in en zoveel mogelijk grootverpakkingen.

Bolton ontwikkelt en realiseert projecten waarbij duurzaamheid een kernwaarde is. De woningen en bedrijfspanden worden gasloos opgeleverd. Ook  wordt er door Bolton inmiddels circulair ontwikkeld en gebouwd. Een goed voorbeeld hiervan is het bedrijfspand van Groenendijk Bedrijfskleding te Woerden waar bepaalde materialen uit het oude pand worden verwerkt in het gerenoveerde pand. Dicht bij huis werkt Bolton aan duurzaamheid door in 2017 een energiezuinig kantoorpand te hebben gebouwd voor eigen gebruik. Het pand is voorzien van een betonkernactivering, luchtwarmtepomp, zonnepanelen, een WTW-installatie en trippleglas. Daarnaast rijden diverse medewerkers in electrische auto’s.

In het 3e kwartaal van 2018 hebben 2 studenten van Breda University for applied science onderzoek gedaan naar verduurzaming van de organisatie van Bolton. Naar aanleiding van dit onderzoek  is een team circulair gestart binnen de organisatie. Het team vraagt medewerkers om ideeën en werkt deze voorstellen verder uit en denkt ook zelf na over duurzaam gebruik van het kantoorpand en bouwlocaties en het verduurzamen van het gedrag van collega’s. Zo wordt afval gescheiden afgevoerd, wordt er onderzoek gedaan naar gebruik van zonnepanelen op de bouwplaatsen en wordt er door werknemers steeds meer gelet op het verminderen van gebruik van folies om de lunch in mee te nemen. Zo wil Bolton door grote en kleine maatregelen een bijdrage leveren aan verduurzaming van de samenleving.

De Hall scheidt afval, gooit zo min mogelijk voedsel weg en zorgt ervoor dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt. De Hall koopt biologische producten in bij lokale leveranciers, maakt gebruik van zonnepanelen, ledverlichting binnen en buiten, en schemer/tijdschakelaars voor de algemene verlichting. De elektriciteits-opwekking vindt CO2-neutraal plaats, evenals de koeling en luchtstromen, de nachtventilatie en ventilatieschakelaar, warmte terugwin systeem, laadpalen elektrische auto’s, warmte en koude opslag, Hr ketel en boiler, isolatie waterleidingen, waterbesparende kranen, zonwering, hergebruik materiaal, duurzaam inkoopbeleid.

De Hall is een burger-restaurant, en doen dus veel burgers. Voor dit vlees gebruikt de Hall dubbeldoel koeien, koeien die na hun ‘carrière’ als melkkoe als vleeskoe worden verzorgd. Daarnaast is er veel aandacht voor gezond eten. Dus veel gezonde alternatieven, met veel groente op het menu en op het buffet. Ook is er de huisgemaakte vegetarische burger van groente.

De bureaubladen zijn verzaagd tot restauranttafels. Oude kabeltollen zijn tafels geworden. Oude schoolstoelen zijn restaurant stoelen. Afvalhout uit de bedrijfswagen-inrichting wordt gebruikt als menukaarten.

El Rey is een restaurant gevestigd aan de Rijnstraat in Woerden. El Rey gaat voedselverlies tegen door daar zowel in de interne processen als door extern aangeleverde geredde producten te verwerken. El Rey doet aan recycling en afvalstroomscheiding en promoot eetpatronen en gerechten met minder milieu-impact, bespaart energie en geeft graag het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.

Woningcorporatie GroenWest streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad (12.000 woningen) in 2050. Daarvoor verduurzamen zij 450 à 500 woningen per jaar door isolatie van de woningen en het aanbrengen van zuiniger installaties en zonnepanelen. Tussen 2012 tot en met 2016 is mede daardoor 20% gas bespaard in de woningen van GroenWest. Sommige woningen, zoals de 10 activehouse-woningen in Montfoort en de 39 NOM-woningen in het Schilderskwartier in Woerden, maakt GroenWest in één keer energieneutraal. Andere woningen worden stapsgewijs naar CO2-neutraal gebracht door slim gebruik te maken van natuurlijke onderhoudsmomenten. Ook plaatst GroenWest op verzoek van bewoners zonnepanelen. Dit betreft ongeveer 800 woningen per jaar. Vanaf 2019 zijn alle nieuwbouwwoningen die GroenWest oplevert gasloos.

Als het gaat om de eigen organisatie, heeft GroenWest het eigen kantoorpand voorzien van zonnepanelen. In het eerste kwartaal van 2019 worden de bedrijfsauto’s vervangen door elektrische auto’s en komen er laadpalen voor het kantoor te staan. GroenWest wil materiaalgebruik zoveel mogelijk beperken: zo werkt GroenWest geheel digitaal en wordt er zo min mogelijk geprint.

GroenWest heeft op het gebied van duurzaamheid een samenwerkingsverband met een aantal andere corporaties in de regio Utrecht (RWU). Met de andere corporaties is afgesproken dat GroenWest optreedt als ‘koploper’ op het gebied van opwekking en opslag van energie en op het gebied van isolatie. GroenWest voert dan op kleinere schaal pilots uit met verschillende innovatieve producten. Bij het slagen van een pilot worden de resultaten gedeeld met de andere corporaties en wordt gestreefd naar grootschalige toepassing van de betreffende producten.

H2O Installatietchniek heeft vorig jaar het bestaande kantoor gerenoveerd en verduurzaamd en een nieuwe bedrijfshal gebouwd. Duurzaamheidsmaatregelen die zijn genomen: 102 pv panelen voor elektra, waarmee ca. 11.500 kg CO2 is bespaard, er zijn 2 zonnecollectoren voor warm water geplaatst, de luchtbehandeling is voorzien van warmteterugwinning en vraaggestuurd (CO2), een warmtepomp met bodemenergie voor het koelen en het verwarmen van het kantoor en de bedrijfshal, een laadpaal voor elektrische auto’s. Het bedrijf heeft geen gasaansluiting meer. H2O Installatietechniek maakt stap voor stap het wagenpark elektrisch, er zijn nu 2 elektrische auto’s.

Voor opdrachtgevers verduurzaamt H2O installatietechniek werktuigbouwkundige installaties in gebouwen en woningen. Het verduurzamen van de luchtbehandeling, verwarming, koeling, warmwateropwekking en regeltechniek van gebouwen. Het reviseren en hergebruiken van onderdelen van de installatie die nog goed zijn. 90% van alle woningen die H2O Installatietechniek in 2018 heeft gerealiseerd, zijn voorzien van warmtepomp. H2O Installatietechniek gaat verder met verduurzaming in 2019, door het wagenpark verder elektrisch te maken.

Het pand van MeetINoffice en evenementenlocatie KAS heeft een tweede leven gekregen nadat het jaren had leeggestaan. De transformatie naar vergader-, congres- en evenementenlocatie is zoveel mogelijk circulair gegaan. Muren, wanden en deuren die ongewenst waren zijn gedemonteerd. Deze materialen zijn gebruikt voor de bouw van het nieuwe concept. Voor isolatie (klimaat en akoestisch) is gebruik gemaakt van oude gerecyclede spijkerbroeken. Nieuwe energiezuinige klimaatsystemen zijn aangebracht zoals warmtepompen en een bodemenergiesysteem om efficiënt te koelen en te verwarmen. Verlichting is LED. Elektriciteit wordt geleverd van Hollandse Wind. In het cateringconcept van MeetINoffice past het om zoveel mogelijk lokaal in te kopen, zoals bijvoorbeeld walnoten uit Kamerik waarmee een klimaatbos(je) wordt onderhouden. Deze bomen zijn uitermate geschikt voor binden van CO2 uit de lucht. Op het dak van het pand staat een grote tuidersKAS. Naast een unieke evenementenlocatie worden hier veel kruiden en groenten verbouwd. MeetINoffice serveert in hun vergaderzalen geen (bruisend) water uit flessen, maar leidingwater op smaak gemaakt met eigen kweek zoals munt, tijm en citroen. MeetinOffice let scherp op de footprint van wat zij inkopen, om zodoende CO2 te minimaliseren. Daarnaast werken zij zoveel als mogelijk met lokale leveranciers en producten. MeetINoffice gebruikt historische data, die zij zelf verzamelen om de productie van de catering te bepalen. Zo streven zij naar een minimale afvalstroom. MeetINoffice draagt mede daarom het GreenKey Gold label, de hoogste duurzaamheidscertificering in de branche.

Varkensbedrijf Kreuger is een familiebedrijf met fokzeugen en vleesvarkens. Het voer voor de dieren bestaat uit ongeveer 50% restproducten van de humane voedingsindustrie. Dit zijn bijvoorbeeld rest- en afvalproducten van de broodfabrieken en de snoepindustrie, maar ook restproducten van de sojaolie en zonnebloemolie.

Jaarlijks wordt ruim 700.000 kg rest- en afvalproducten door de varkens opgegeten en omgezet in hoogwaardige eiwitten voor de mens, “het varken is daarmee het ultieme kringloopdier”. Al het vlees wordt in Nederland verkocht en alles wat niet als vlees wordt verkocht, wordt verwerkt tot vele andere producten zoals lijm, kwasten en gelatine onder andere voor medicijnen.

Sinds 2 jaar is het bedrijf energieneutraal. De 486 zonnepanelen wekken voldoende energie op om het bedrijf van stroom te voorzien.

De dieren worden allemaal gehuisvest in duurzame stallen met minimale ammoniak emissie o.a. door gebruik te maken van een luchtwasser, waarbij de stallucht die naar buiten komt eerst gewassen wordt om de geur, fijnstof en ammoniak eruit te halen. Hierdoor heeft Varkensbedrijf Kreuger de emissie van ammoniak met 80% kunnen reduceren. Het klimaat (temperatuur, luchtvochtigheid en CO2) in de stal wordt continu gemeten om de leefomgeving voor de dieren optimaal te maken. De zeugen hebben in een ruime stal een grote ligplaats met volop stro en vanuit de zichtruimte, die ingericht is als vergaderruimte, kan men genieten van tevreden dieren. Ook de pasgeboren biggen zijn te zien vanuit een zichtruimte boven de stal. Jaarlijks organiseert Familiebdrijf Kreuger in samenwerking met  Albert Heijn een open dag voor iedereen die eens op een varkensbedrijf wil kijken. Kreuger is aangesloten bij het één Ster Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming. In de stallen is dan onder andere volop daglicht en hebben de dieren meer ruimte en blijven de biggen langer bij de moeder. Met een beter welzijn voor de dieren in een gezonde leefomgeving, wil Familiebedrijf Kreuger veilig, gezond en betrouwbaar voedsel produceren.

De Jury

De jury van de Duurzaamheidsprijs 2019 bestaat uit de volgende mensen:
Paul Burgers

Paul Burgers is oprichter van Co2Operate, een onderneming die bedrijven helpt om de status van C02-neutrale onderneming te bereiken. Daarvoor is Paul Burgers veelvuldig in Indonesië te vinden, waar hij een groot herbebossingsproject heeft opgezet op West-Sumatra: het Gula Gula Food Forest Program. Met het Gula Gula Food Forest Program wordt niet alleen bijgedragen aan het herbebossen van verloren gegaan regenwoud, maar wordt ook aan werkgelegenheid, onderwijs en voedselvoorziening bijgedragen.

Maria van der Heijden

Maria van der Heijden is Directeur van MVO Nederland, het platform waarin 2.500 Nederlandse ondernemingen samenwerken om de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. MVO Nederland is daarmee het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Voordat Maria van der Heijden in 2016 bij MVO Nederland startte, vervulde zij managementfuncties bij Flora Holland en Rabobank, en was zij mede-oprichtster van Women on Wings, de organisatie die als doel heeft om 1 miljoen banen te creëren op het platteland in India.

Saskia van Altena

Saskia van Altena is in het dagelijks leven management assistent bij Technisch Installatiebureau Van Wijngaarden. Zij combineert dat met het fractievoorzitterschap van D66 Woerden. D66 Woerden heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op het verstevigen van de duurzaamheidsambities in de gemeente. De Woerdense Duurzaamheidsprijs is daar een voorbeeld van. Onder leiding van Saskia van Altena werd in het coalitieakkoord van 2018 bovendien een verdubbeling van het budget voor het duurzaamheidsbeleid opgenomen.

Uitreiking 20 februari

De bekendmaking van wie de Duurzaamheidsprijs 2019 wint, vindt plaats op 20 februari 2019 vanaf 20:00 uur. De genomineerden, ondernemers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om die avond bij te wonen.  Rabobank Rijn & Veenstromen ondersteunt de Duurzaamheidsprijs 2019 door alle belangstellenden welkom te heten op hun kantoorlocatie aan de Middellandse Zee.

Datum: 20 februari 2019, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Locatie: Middellandse Zee 15 (34446 CG) Woerden